Innovatiereis voor de hele organisatie

Innovatiereis voor de hele organisatie

Waarom innoveren en inspelen op veranderingen voor organisaties van levensbelang is?

Verandering is het enige constante. Iedereen zegt het, maar hoe gaan mensen in een organisatie om met de consequentie van die woorden? Het graag gehoorde antwoord, dat ook iedereen kent, is innovatie. Maar tussen zeggen en doen ligt niet altijd een duidelijke verbinding.

Daarom is deze aanpak ontwikkelt: door bewustwording en oefenen het verband tussen veranderen, organisatie en innovatie zo zichtbaar te maken, dat innoveren door de mensen die samen de organisatie vormen als bron van mogelijkheden wordt gezien, als antwoord op de vragen die de nooit ophoudende verandering elke dag weer stelt.

Organisaties bestaan niet, maar mensen in samenwerkingsverbanden in de organisatie bestaan wel. De medewerkers in de organisatie moeten aan veel eisen voldoen, met veel verandering rekening houden en omgaan. Klanten binden, klanten tevreden houden, investeerders interesseren, leveranciers vinden en onder de juiste condities aan de organisatie binden voor kortere of langere tijd, en dit alles en nog meer door in samenwerking de daarbij behorende belangen iedere dag opnieuw zo goed mogelijk te dienen.

In de draaikolk van alledag schiet dat innoveren, gericht op het behouden van aantrekkingskracht op langere termijn, er wel eens bij in. Juist innovatie is de weg naar de toekomstige tevredenheid van alle betrokkenen, zoals het goed functioneren van de organisatie in de dagelijkse processen zorgt voor de tevredenheid van vandaag.

Het begint dus met durven kijken naar de balans tussen de operationele op vandaag gerichte inspanning enerzijds en de innovatieve aandacht, gericht op de tevredenheid van morgen, anderzijds. En met dat durven ontstaat de vraag: zijn die twee echt verschillend, of zijn het twee kanten van dezelfde medaille? En als dat dan zo is, hoe maken we dat zichtbaar, wat betekent dat voor onze manier van samenwerken, ervaringen uitwisselen, ideeën op hun waarde schatten, daarin keuzes maken, en op basis daarvan komen tot het uitvoeren van wat is bedacht als respons op die verandering? Hoe brengen we vandaag en morgen onder één paraplu?

Wat is dat, dat benodigd wederzijds vertrouwen, die gezamenlijke verantwoordelijkheid en hoe zet je dat om in echt teamwork, en in plezier in het doen, onder soms grote druk?

We weten steeds meer, we hebben makkelijker dan vroeger toegang tot al dat weten, en toch lijkt er iets niet verandert: de moeite die we ondervinden met het beantwoorden van de vragen die door verandering van onze wereld op ons afkomen.

Het is van groot belang om te overleven te groeien, van waarde te zijn, klanten en investeerders tevreden te houden. Het is vooral een voortdurend proces van leren en kennis ontwikkelen over het proces naast de inhoud. Het is een proces van samenwerken, co-creëren, durven delen, verbinden, keuzes maken en gaan doen.

Om samen te leren innoveren is het heel belangrijk om uit te gaan en te vertrouwen op de kwaliteiten, talenten, verantwoordelijkheidsgevoel en het plezier van de teamleden/ medewerkers.

We leven in een wereld waarin we volop kunnen beschikken kennis over van alles. Nieuwe verbindingen leggen tussen al die kennis en de juiste kennis selecteren en gebruiken is de nieuw te ontwikkelen collectieve vaardigheid.

Een antwoord in vijf stappen, uitgaand van de bestaande situatie en vragen

Ben u HR-verantwoordelijke, CEO, programma manager, overkoepelende projectleider, startende ondernemers/duo, doorgewinterde inhoudelijk sterke specialist uit de medische/technische sector (Life Sciences) bij universiteiten, ziekenhuizen, zorginstellingen en overige kennisinstellingen of snel groeiende Life Sciences onderneming.

Het leren innoveren vijf stappenplan is hét stappenplan voor organisaties in de medisch/technische sector voor wie innovatie de basis vormt voor toekomstig succes.

Tijdens deze innovatie expeditie leren alle lagen in de organisatie (van CEO-MT, Middenkader tot de professionals op de werkvloer) wat nodig is om daadwerkelijke tot een resultaat gericht  innovatieproces te komen Team in organisatie zijn middelen, geen doel. Het doel is die resultaat gerichte innovatie en het proces dat daaraan ten grondslag ligt.

Herkent u de volgende problemen?

 • Hoe krijgen we de innovatieprocessen voor elkaar met elkaar?
 • Hoe krijgen we ons team innovatiever?
 • Zijn de huidige structuren nog waardevol?
 • Maken we effectief gebruik van de talenten/vaardigheden van de groep?
 • Hoe gebruiken we de kennis van partners/aanvullende organisaties?

Innovatiereis voor de hele organisatie levert het volgende resultaat op

 • Meer werkplezier
 • Meer  effectieve communicatie
 • Minder onnodige fouten/ onnodige kosten
 • Effectieve teamsamenstelling
 • Kennis ontwikkeld over de implementatie van succesvol innovatietrajecten met meer rendement voor de eigen organisatie
 • (meer) Nieuwe verbindingen met andere partijen
 • Tevreden investeerders en klanten

Opbouw van de in-company innovatiereis / in 5 stappen traject van zelf leren innoveren

Met het 5 stappen traject gaat u meteen aan de slag met praktische stappen en een helder actieplan onder persoonlijke begeleiding.

stappenplan_vierkant

 

De innovatiereis bestaat uit 5 onderdelen. Deze kunnen afhankelijk van de vraag in willekeurige volgorde worden ingezet.

Onderdeel 1

Focus bij CEO en Management Team (MT)

 • wie zijn wij als  organisatie
 • wie zijn wij als MT
 • waarom doen wij wat wij doen (WHY)

Onderdeel 2

Focus bij  CEO en het MT:

 • waar willen we heen als organisatie
 • welke doelen stellen we
 • waar staan we over 5 jaar (WHO + WHY)

Onderdeel 3

Focus bij het MT samen met MiddenKader (MK):

 • hoe nemen we onze medewerkers mee in het traject
 • hoe geven we hen de ruimte om hen zo te laten samenwerken dat ze daarmee de verandering en innovatie op gang brengen

Samenwerken kan hier ook zijn met een externe partij: het MT kan dit bedenken maar het MK moet het tenslotte doen (WHO + WHAT)

Onderdeel 4

Focus bij MK

 • samen met uitvoerenden op de werkvloer onderzoeken of de juiste persoon nog steeds op de juiste plek de juiste dingen aan het doen is
 • Zijn hiermee de gestelde doelen haalbaar?
 • Zichtbaar maken hoe de communicatie verloope tussen de diverse groepen in de organisatie
 • Welke aanpassingen zijn realistisch (WHO + WHAT + WHEN)

Onderdeel 5

Hier ligt de focus op de Implementatie

 • wat is nodig op het gebied van aansturen van het traject
 • de regie over het interne proces
 • de samenwerking en de weerbarstige realiteit in de praktijk 

Innovatie reis voor uw team in de organisatie?

Samengevat bestaat deze reis uit

 • 5 live interactieve sessies
 • individuele coaching

Alle deelnemers ontvangen heldere en praktische stap-voor-stap informatie inclusief handige checklists en werksheets.

BONUSSEN

 • Creatief denken toolbox
 • Online programma voor meer creativiteit in je team / organisatie

Vraag onderstaand dit gesprek aan en u ontvangt zo snel mogelijk een email om een afspraak met mij in te plannen.

Ja ik wil meer informatie