3 maart 2020

Leren met en van professionals? Maak gebruik van de denkkracht van de collega’s!

Leren met en van professionals? Maak gebruik van de denkkracht van de collega’s!

Prins Ruprecht en zijn mentor (Rembrandt van Rijn en Gerard Dou, ca 1631) gezien in de Lakenhal te Leiden (eigen foto)

 

Als professional kom je soms in een situatie waarin je je afvraagt; hoe zou ik dat de volgende keer nou eens anders kunnen doen? Of een team van professionals dat zich afvraagt; hoe kunnen we de krachten bundelen en de resultaten verbeteren? En ook organisaties die voor een verandering staan en de medewerkers willen betrekken bij de realisatie; hoe gaan we dit aanpakken?

Intervisie is een mooie werkwijze om hier een bijdrage aan te leveren. De casuïstiek kan worden gekoppeld aan het individu, team en organisatiedoelen. Door de doelen te bespreken, te delen en te vertalen naar eigen handelen en werkzaamheden kan er een stap vooruit worden gezet.

Door als professional gebruik te maken van de kennis en kunde van collega’s of vakgenoten wordt intervisie een deskundigheidsbevordering. Zelf noem ik dat gebruik maken van de ‘denkkracht’ van de groep en ik vertrouw daar altijd graag op. Deze denkkracht komt ook door de verschillende invalshoeken waarop de deelnemers naar de ingebrachte vraagstelling kijken. Zo komen er voor de inbrenger meerdere denkrichtingen beschikbaar om een eigen invulling aan te geven.

Een intervisiebijeenkomst draagt bij aan de reflectie op het gedrag van individu, team en organisatie en is opgebouwd uit verschillende stappen.
Ook de rolverdeling tijdens de intervisie is belangrijk, evenals goede afspraken over de gekozen methodiek met als allerbelangrijkste: de facilitator.

Het intervisieproces bestaat uit de volgende fasen:

  • Voorbereiding: m.b.t. rollen, methodieken, casuïstiek inbrenger, afspraken over veiligheid
  • Een beeld vormen van de situatie van de ingebrachte casus en inbrenger
  • De achtergronden van de casus
  • Herwaardering van het ingebrachte vraagstuk door de inbrenger
  • Reflectie op het proces
  • Eventuele verslaglegging en afspraken maken voor het opvolgen van de uitkomst van de intervisie

Er is een groot aantal methodieken beschikbaar om tijdens de intervisie te gebruiken, zowel voor individuele, team en organisatievraagstukken. De keuze voor een bepaalde methodiek wordt in samenspraak met de facilitator gemaakt en deze zal erop toezien dat deze goed wordt ingezet.

Belangrijke onderdelen van het intervisieproces zijn het uitstellen van een oordeel door de deelnemers en het stellen van ‘open’ vragen.
Door het stellen van open vragen en vragen die helpen, wordt de inbrenger in het eigen hoofd aan het werk gezet. Het is namelijk niet aan de overige deelnemers om met een oplossing te komen, hoe graag ze dat ook zouden willen en hoe voor hand liggend de mogelijke oplossing ook zou lijken.
Het niet invullen ‘voor’ geeft de inbrenger de meeste ruimte om zelf te kijken naar eigen handelen en kijk op de ingebrachte casus.
De belangrijke bijdrage van de facilitator is dan ook om gedurende de intervisie hier alert op te zijn: wie is er hard aan het werk? De inbrenger of de ‘andere’ deelnemers.

Inmiddels heb ik al vele intervisiebijeenkomsten gefaciliteerd en ben ik na afloop altijd weer verrast over de variatie aan mogelijke denkrichtingen die de deelnemers inbrengen.

Wil je voor jouw team of organisatie intervisie bijeenkomsten opstarten of hier een doorstart aan geven? Neem dan contact met mij op. Ik denk en doe graag met je mee.