9 januari 2018

Slimmer, sneller of beter samenwerken in 2018?

Slimmer, sneller of beter samenwerken in 2018

 

Afgelopen twee maanden heb ik als procesbegeleider verkennende gesprekken begeleid van een duo dat wil gaan samenwerken in 2018.
Intuïtief hadden de partners vanuit een persoonlijke klik al bedacht dat er ergens meerwaarde was voor de samenwerking. Als gecertificeerde TTSI consultant gebruik ik ter ondersteuning daarbij graag de gedrag- en drijfveerscan.

Door eerst de profielscans te maken en te bespreken kwam niet alleen helder naar voren waar de ‘partners to be’ elkaar kunnen aanvullen en versterken, maar ook waar de uitdagingen in de samenwerking liggen.
Het was daardoor sneller concreet te maken hoe de samenwerking verder moest worden vormgegeven. Los van de inhoudelijke expertise van de individuen werden er concrete afspraken gemaakt over de invulling van de rollen en de taakverdeling.

Gaan samenwerken is ook samen gaan leren. Voor het invullen van het samen leren en ontwikkelen zijn de intrinsieke noodzaak, de ambitie en de drijfveren van zowel de individuen als de (nieuwe)organisatie belangrijk.
Ook uitdagingen zoals een verandering, bezuinigingen of nieuwe wetgeving geven een perfect alibi om samen te gaan leren. Het leren gaat vanzelfsprekender en het experimenteren met de nieuwe situatie in een team of de 1-1 samenwerking krijgt een doel.

Dit soort leerprocessen zijn geen standaard voorgekookte trajecten en hangen niet aan het haakje van de leercultuur kapstok. Het leren wordt een middel en niet alleen het doel om samen iets te moeten leren.

Belangrijke leercultuurkapstokhaakjes in het algemeen zijn:

  • leren en werken zijn verbonden en gekoppeld aan een toekomstbeeld
  • focus van het leren ligt op (samen) experimenteren
  • er is verbinding met ambitie en urgentie van zowel het individu als de organisatie
  • werken en leren gaat vanuit betrokkenheid, deskundigheid en passie

Belangrijke succesfactoren van een leertraject zijn daarbij:

  • theorie en praktijk zijn met elkaar verweven, de eigen praktijk is nou eenmaal de krachtigste leeromgeving
  • het leren wordt regelmatig geëvalueerd en de effecten ‘geoogst’
  • diversiteit van de leergroep (verschillende disciplines bij elkaar) geeft mogelijkheid tot brede kijk op verschillende cases
  • veilige leeromgeving waarin de durf om te experimenteren voorop staat
  • mogelijkheid tot e-learning voor de theoretische ondersteuning

Op maat ontworpen leertrajecten dragen bij aan het slimmer en beter inzetten van talenten of op het juiste niveau functioneren van de medewerkers en effectief samenwerken.

Vanuit mijn rol als extern leermanager creëer ik regelmatig leertrajecten op maat en zorg ik daarbij voor een veilig leerklimaat. Naast de koppeling aan de dagelijkse praktijk en het leren als team, is de individuele begeleiding van de deelnemers een belangrijk onderdeel van het leertraject. Zowel het reflecteren en feedback geven op de werk- en leerervaringen zijn essentieel voor inzicht en bewustwording om de benodigde gedragsveranderingen vorm te geven.
Want hoe dan ook: bij samenwerken is bewust zijn van je eigen gedrag en dat van de ander van groot belang.

Het komende jaar staat voor mij (nog meer dan eerdere jaren) in het teken van krachten en expertise bundelen en nog meer samenwerken.
Ik kijk dus met heel veel plezier uit naar dit nieuwe jaar en ook om de samenwerking aan te gaan!