Wij

Wij

Innovatief Leren Leren is een Almeers bedrijf dat sinds 2006 organisaties ondersteunt in het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De focus ligt op het ontsluiten van het lerende en innoverende vermogen van organisaties. Vóór 2006 deed oprichter en eigenaar Marga Janse, Msc, dat bij diverse organisaties in de Life Sciences industrie.

In de meeste gevallen komt optimaliseren neer op leren innoveren en leren leren. Deze twee processen zijn ondeelbaar met elkaar verbonden. Innoveren vereist leren, want nieuwe kennis en vaardigheden moeten verworven worden. Leren leren betekent ook innoveren, want wat geleerd is, leidt – bijna vanzelf – tot anders werken.

Innovatie kan het doel zijn. Maar ook het middel. Meestal dat laatste. Want innovatie betekent waardecreatie.

Bij innovatie denkt men aan complexe technologie, maar dat is een te beperkte voorstelling van zaken. Ook werkprocessen kunnen worden geïnnoveerd. Of sales- en marketingmethodieken. Innovatie kan ook betekenen dat een organisatie haar assets op een andere, nieuwe manier exploiteert.

Innovatie betekent in de meest ruime zin: niet hetzelfde doen en daar voordeel uit halen. Innoveren is waarde creëren.