Visie en missie

Visie en missie

Visie

  • Werken en leren is werken met plezier
  • Fouten maken mag
  • Leren gaat altijd door
  • Het management geeft het goede voorbeeld
  • Vaardigheden ontwikkel je door te doen en niet alleen in een cursus
  • Innoveren kun je leren
  • Mensen veranderen pas als ze zelf de noodzaak inzien van de verandering ‘ja, maar’ ombuigen naar ‘ja én’ creëert ruimte en energie!

Missie

Het ontsluiten en verbinden van aanwezige kennis en kracht binnen een organisaties tot een lerende en innoverende kracht. Dit door het aggregeren van kennis van binnen en buiten de organisatie in een gestuurd en gecontroleerd proces en met voorspelbare meetbare uitkomst.

Innovatief Leren Leren is leercoach van organisaties, teams en medewerkers.