Modus operandi

Modus operandi

Innovatief Leren Leren hanteert een pragmatisch werkmodel. De oplossing van elk vraagstuk zit in het gegeven. Zo is het ook met wensen. Ze vinden hun oorsprong in wat er is.

Competenties

Analyse

Het boven water krijgen van het echte knelpunt is niet makkelijk als je er zelf met je neus bovenop zit. iLL adviseert en helpt bij het afstand nemen, helder krijgen en analyseren van het knelpunt.

Innovatie potentie

Processen, producten en ideeën zijn continue in beweging net als de omgeving. Wanneer kom je in actie, wat ga je doen, en hoe ga je dat aanpakken?

Traject op maat

Samen met opdrachtgever wordt een traject op maat ontworpen, uitgevoerd en begeleid. iLL werkt waarnodig samen met meerdere specialisten.

Instrumenten

Werken door te leren

Door leren tijdens het werken, geeft de werkgever zijn werknemers de mogelijkheid zich te ontwikkelen. iLL helpt met opzetten en inrichten van leer- en ontwikkeltrajecten, mentorschap, intervisie, ondernemerschap en zelfsturing.

Leertrajecten definieren

Samen met de klant (organisatie/ studenten/ docenten) wordt het leren zo vormgegeven dat werken ook leren kan zijn en dat het leren tijdens het werk wordt vormgegeven.

iLL maakt een voorzet en dat wordt vervolgens verder ingevuld met en door de gebruikers.

Coaching

Het van en met elkaar leren maakt dat bestaande kennis kan worden hergebruikt en nieuwe kennis kan worden ontwikkeld. iLL helpt door procesbegeleider en een leercoach te zijn.

Persoonlijke ontwikkeling

Mensen vinden het niet erg om te veranderen of in beweging te komen als ze zelf het nut en noodzaak van het veranderen zien.

iLL helpt bij het in beweging laten komen van medewerkers of organisaties door het vormgeven en begeleiden van ontwikkel-trajecten en door middel van persoonlijke coaching.

Assessments

Disc assessment – drijfveren en gedrag

De Disc assessment van Dr. Philip Marston is een beproefd middel om inzicht te krijgen in je gedragstijlen. Het Disc model helpt mensen bij het verkrijgen van inzicht in hun eigen communcatie, gedrag en onderliggende drijfveren.

EQ  assessment – emoties en hanteren

Een EQ assessment geeft specifiek inzicht in iemands vaardigheid zijn/haar eigen en andermans emoties te voelen, begrijpen, verwerken en reguleren. Meer nog dan bij een Disc assessment biedt een EQ assessment handvatten voor performanceverbeteringen van individuen of teams.