Testimonials

Testimonials

​Durf om te dromen

❝Ik wil je heel erg bedanken voor je inzet. Toen we aan ons eerste gesprek begonnen, had ik niet gedacht dat je me zó zou kunnen helpen. Ik heb door de gesprekken en het maken van een gedrag- en drijfveerprofiel met jou inzicht in mezelf gekregen; en geleerd dat ik vooral werk moet zoeken waar ik blij van word en energie van krijg. Door jou heb ik weer de durf gekregen om te dromen en zie ik in dat deze dromen soms ook werkelijkheid kunnen worden. Ik heb nu hierdoor meer plezier gekregen in mijn huidige werk en bovendien een tweede baan gevonden waar ik altijd al van heb gedroomd.❞

Cathelijne Timmermann
www.samh.nl

​EQ-Scan

❝Mijn man en ik hebben een EQ scan gedaan omdat wij allebei in ons bedrijf werken. Omdat wij op sommige vlakken elkaar niet kunnen vinden dacht ik laten we eens samen een EQ scan maken bij Marga.
Dat was een schot in de roos. Uit de scan kwam zo mooi dat mijn man een heel empathisch persoon is en ik wat meer down to earth. Dus onze conclusie is dat ik wat meer naar zijn emotie moet luisteren en ik wat minder gas moet geven en gewoon eens meer moet luisteren.
En nog veel meer dan dat ……..
Ik raad iedereen aan om dit ook eens toe te passen in je bedrijf.❞

Debby Oudakker
Feelgoodpoint

❝Persoonlijk ontwikkelen begint bij het meten waar u staat als individu. Innovatief Leren Leren heeft ons geholpen inzicht te verkrijgen waar we staan door het doen van een 0-meting. Als ingenieur weet ik als geen ander ‘Meten is weten’. Ik was bekend met een andere vorm van 0-meting: insights discovery. Gelukkig sloten de resultaten van beide metingen perfect op elkaar aan, ze zijn betrouwbaar. De persoonlijke innovatie is zichtbaar, hieruit blijkt de kracht van herhaling, en dat Leren Leren werkt! Ik kan daarom bleu of niet, des te meer motiveren om uzelf eens door te laten meten! Vraag uzelf eens af waar u persoonlijk zou willen groeien of binnenkort wilt staan. Mogelijk fungeerde uw meest moeilijke klant slechts als een spiegel ten aanzien van uw huidige persoonlijke intelligentie en was dit de trigger met effect op uw emotionele stemming. ILL bracht onze emotionele intelligentie in kaart, ze doet dat op een voor ons eenvoudige en professionele wijze waarbij het persoonlijk contact met ILL als bijzonder prettig is ervaren. ILL helpt ons verder innoveren op basis van gestructureerde adviezen, zelfreflectie en tips die je helpen naar een volgend level. De meting en zelfreflectie helpen om het vermogen te vergroten om de effecten van de emoties, communicatie en stemmingen op een juiste manier aan te wenden. Dit leidt tot verbeterde relationele interacties wat op haar beurt leidt tot een hogere productiviteit en omzet!❞

Jeroen Wemmenhove
Karpon

Teamgroei

❝Marga Janse van Innovatief Leren Leren heeft ons ontzettend plezierig geholpen met haar deskundigheid op het in teams samenwerken. Middels een uitgebreide test kon zij uiterst kundig en zorgvuldig analyseren wat onze drijfveren zijn voor ondernemerschap. Wij zijn twee broers van elkaar en hebben veel gemeen, maar tijdens deze testen kwamen wij erachter dat wij perfect bij elkaar passen in teamverband. De één is beter in het creatieve en de andere in de structuur. Het vormt ons een hecht team en tijdens de testen van Marga Janse kwamen wij hier volledig achter. Wij hebben onze strategie omgegooid ​en de focus gelegd op waar wij goed in zijn, zowel als bedrijf als op de persoon. Het heeft ons de kracht gegeven om te groeien als onderneming en dit werpt zijn vruchten af. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Marga Janse heeft bijgedragen aan deze mooie verandering. Daar zijn wij Marga Janse zeer erkentelijk voor. Dank je wel Marga!❞

Martijn en Edwin de Vries
MediaMere Multimedia, Entertainment, ICT en Internet Solutions

 

❝Marga heeft het MT van EMCM begeleid om van een stel individuen een team te maken.
Dit traject heeft bestaan uit meerdere sessies waarin aandacht besteed is aan zowel de karaktereigenschappen/drijfveren van ieder individu als de rol van ieder individu in het team.
Marga heeft op een creatieve manier, door het inzetten van diverse instrumenten, het team laten groeien. Daarbij heeft zij gezorgd dat ieder individu voldoende aan bod kwam, ook de lastigere onderwerpen besproken werden waarbij respect voor elkaar niet uit het oog werd verloren. Door gebruik te maken van de tijdlijnmethode werd er regelmatig teruggeblikt om de gemaakte stappen zichtbaar te maken. Marga heeft in dit traject laten zien dat zij door haar jarenlange ervaring in kan spelen op elke situatie en daarmee niet alleen een team kan laten groeien, maar ook ieder individu in het team. Marga zorgt ervoor dat één en één geen twee maar drie is.❞

Gert Wentzel
Manager Operations
EMCM Nijmegen

Sturing processen

❝Ik ken Marga vanuit twee invalshoeken: loopbaanadviseur en procesbegeleider. Het eerste voor de jonge, tijdelijke medewerkers van VWO-campus, het laatste binnen het OnderWijsInstituut van WU. Marga is een heel consciëntieuze en betrouwbare partner. Sterk in het sturen van groepsprocessen waar vooral de eigen inbreng van de deelnemers heel belangrijk is. Bij botsende meningen toch in staat om de harmonie in de groep te bewaren. Ik wil haar graag aanbevelen voor coaching en training van groepen waar de deelnemers zelf en in gezamenlijkheid met een oplossing voor hun problemen moeten komen. Ik ben blij dat ik een aantal jaren mocht samenwerken met een betrouwbare partner die pro-actieve meerwaarde had in de voorbereiding van de sessies en aan wie ik de groep collega’s met een gerust hart kon overdragen. Ik ben ook blij met de nauwgezetheid waarmee Marga altijd haar afspraken nakwam.❞

Petra Naber
Wageningen University, Onderwijsinstituut

 

Werkbare veranderingen

❝Binnen “vastgeroeste” organisaties verandering doorvoeren gaat niet vanzelf. Wat te doen wanneer medewerkers wel aangeven de veranderingen te begrijpen, maar uiteindelijk niet weten te veranderen? Als puntje bij paaltje komt, weer terugvallen op het oude werken?
Marga bood haar hulp aan. Niet met het doel allerlei veranderingsprojecten in te kunnen zetten, ze bood hulp om duidelijk te maken waar nu de schoen wrong. In twee verhelderende sessies met de medewerkers, waar heden en toekomst met representatieve klanten werden besproken, werd een gezamenlijk toekomstbeeld vastgesteld. Daarbij kwamen, op punten pijnlijk duidelijk, de ontwikkelingsbehoeften en weerstanden boven tafel. Met name werd duidelijk dat de reden voor veranderen echt wel werden ingezien en gevoeld. De weerstand kwam voort uit het niet zelf inzien wat daar mee te doen. Het moest werkbaar worden gemaakt door op punten directief aan te geven wat gedaan moet worden.
Bijvoorbeeld: niet “we gaan klantgericht werken en daarbij zijn we transparant” en in de uitwerking “de projectleider moet  daarom de klant goed informeren”, maar “de projectleider levert maandelijks een voortgangsrapportage aan volgens bijgevoegd format”.
Op punten was het een zoektocht en Marga was daarbij tijdens de groepsgesprekken in staat effectief te handelen en waar nodig van stijl te veranderen. Daarnaast heeft ze mij goed geholpen de zoektocht te definiëren. Dat alles zonder luchtfietserij of algemeenheden, maar concreet gericht op wat ik nodig had.❞

Eric van der meer
Sectiehoofd Bouw en Huisvestingsmanagement
Facilitaire dienst van de Wageningen universiteit

 

Nieuwe richting

❝Begin 2013 zocht ik, vanuit een zeer complexe situatie op mijn werk, een nieuwe richting en een manier om mijzelf en mijn capaciteiten op de werkvloer te herwaarderen. Marga Janse werd mij door een collega aanbevolen. Vanaf het begin heeft ze niet alleen een luisterend oor geboden, maar mij ook effectief ondersteund in het definiëren van een nieuw arbeidspad. Deze combinatie was precies wat ik nodig had om weer op de juiste plek aan de slag te kunnen. Door oefeningen mee te geven, te luisteren, en de juiste vragen te stellen, ben ik weer in staat gesteld vertrouwen te krijgen in eigen kunnen. Ik zou Marga van harte aanbevelen. Sterker nog, dat heb ik al gedaan!❞

Wetenschappelijk medewerker Wageningen Universiteit

 

Carrière

❝Marga heeft me in een coachingstraject geholpen bij het zetten van de volgende stap in mijn carrière. Ze heeft me verschillende handvatten geboden om scherper te krijgen waar ik goed in ben en waar ik energie van krijg. Ik heb Marga ervaren als iemand die oprecht geïnteresseerd is in wie ik ben en wat mij drijft. Haar betrokkenheid en wil om mensen verder te helpen, maken dat ik haar van harte als (loopbaan)coach kan aanbevelen!❞

Wetenschappelijk consultant adviesbureau Amersfoort

 

Opnieuw leren vertrouwen op mezelf

❝Marga heeft mij in een loopbaancoachingstraject geholpen om weer op mezelf te vertrouwen. Ze heeft mij geholpen scherp te krijgen wat ik kan, wat ik wil in mijn loopbaan en wat er bij mij past. Ik ervoer de gesprekken als zeer prettig en ondersteunend, ook kreeg ik relevante en inzichtelijke thuis-opdrachten mee. Ik heb Marga ervaren als een vrouw die kennis van zaken heeft, goed kan luisteren en scherpe, relevante vragen stelt. Ik had echt een klik met haar, ik kan haar van harte aanbevelen.❞

Sociologe, Almere