28 november 2017

Een workshop of conferentie is goed voor persoonlijke- en kennisontwikkeling!

Een workshop of conferentie is goed voor persoonlijke- en kennisontwikkeling

Namibië (foto: Bram van den Oudenalder)

 

Leren doen we allemaal, de hele dag door en niet alleen tijdens een ‘officiële’ opleiding of cursus. Cijfers van het CBS laten zien dat het jaarlijks deelnemen aan een workshop of conferentie door 40% van de medewerkers daarmee bijna op hetzelfde niveau ligt als het deelnemen aan een langer durende cursus of opleiding.

Bij een workshop is het haast onmogelijk om niet actief deel te nemen. Theorie en praktijk komen bij elkaar waardoor het relatief eenvoudig is om vaardigheden te verbeteren; door ermee te oefenen en vooral door gebruik te maken van praktijk situaties/cases.

Tijdens een conferentie staat  meestal een bepaald thema centraal waarover de deelnemers met elkaar kennis delen en ideeën vormen. Deelnemers  aan een conferentie zijn vaak professionals die in vergelijkbare functies in verschillende organisaties werken en op deze manier up-to-date blijven.

Tevens is het heel interessant en waardevol om te netwerken tijdens het bijwonen van een workshop of conferentie. Naast het luisteren naar lezingen van experts en te netwerken wordt leren van collega’s verfrissend en vernieuwend en is het eenvoudig om te vragen; hoe doe jij dat eigenlijk?

Door conferenties en workshop te volgen is het makkelijker om in korte tijd van nieuwe ontwikkelingen in een vroeg stadium op de hoogte te zijn. Daarbij is het heel natuurlijk dat je leert van de best practices van de ander. Door deze opgedane kennis mee te nemen naar de eigen organisatie komt de discussie over een bepaald thema of onderwerp ook in de eigen organisatie op gang.

Heel interessant is het om na te gaan wat deze deelname op de lange termijn bijdraagt aan het leereffect voor de bezoeker van de workshop of conferentie.
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat vooral hoog opgeleide medewerkers, die hoger in organisaties werkzaam zijn, workshops en conferenties als leerroute gebruiken en daarmee van invloed zijn op het reilen en zeilen van de organisatie.

Naast deze medewerkers zijn het juist ook de hoog opgeleide zelfstandig opererende professionals die aan workshops en conferenties deelnemen.
Voor deze zelfstandige professionals is deelnemen bij uitstek een mogelijkheid het netwerk te verstevigen naast het state of the art kennis vergaren.

Workshops en conferenties zijn daarmee, naast het volgen van reguliere opleidingen en trainingen, dé alternatieve leerroute voor professionele ontwikkeling.

Waar moet je aan denken als je naar een workshop of conferentie wilt gaan:

  • Wat is het thema en wat betekent dat thema voor mij
  • Welke leerdoelen stel je daarmee centraal
  • Wie komen er naar de conferentie en welk netwerk zit daarachter
  • Welke onderwerpen hebben de losse workshops tijdens de conferentie
  • Wat is de vaardigheid of kennis die ik kan opdoen tijdens een workshop
  • Naar welke best practices ben je op zoek

Bij het shoppen in het diverse en uitgebreide opleidingsaanbod word je wellicht hebberig. Wees je echter goed bewust van het effect op het functioneren van jou als professional of als medewerker. Draagt de nieuwe kennis bij aan oplossingen voor de vraagstukken waar het in de organisatie over gaat? Of over de vraag die de klant bij je neergelegd heeft als zelfstandige professional?

Meer lezen: O&O nr 3 ‘17 Artikel; Workshops en conferenties door Andries de Grip & Astrid Pleijers

Laat ons met je meedenken als je op zoek bent en bel ons voor een vrijblijvend advies.
Bijvoorbeeld n.a.v. je eigen jaargesprek of als je voor je team opzoek bent naar een passende workshop.