Individuele Innovatiereis

Individuele Innovatiereis

Speciaal voor hoog opgeleide (HBO/WO) professionals die werkzaam zijn in de medisch/technische sector (Life Sciences) bij universiteiten, ziekenhuizen, zorginstellingen en overige kennisinstellingen

Bent u met of in een team werkzaam en vraagt u zich af of u de juiste persoon op de juiste plaats bent?

Van de individuele professional wordt veel verlangd. Hij of zij is vaak de spil in meerdere processen en daarom een belangrijke succes- of faalfactor in projecten.

De kwaliteiten en vaardigheden van de hoog opgeleide professional sluiten soms onvoldoende aan bij de verwachtingen die organisaties wekken bij hun klanten. De aan de klanten beloofde kwaliteit en flexibiliteit wordt lang niet altijd waargemaakt, onder andere omdat klantopdracht en organisatie vaardigheden niet voldoende op elkaar zijn afgestemd, of omdat binnen de organisatie onvoldoende aandacht is besteed aan planning en uitvoering van werkzaamheden in relatie tot de gewekte verwachting, hoezeer de werkzaamheden voor die klant ook passen bij de organisatie.

Herkent u dit?

 • U bent als professional in een bepaalde functie vanwege uw vakinhoudelijke kennis. U bent vertrouwd met de inhoud, maar u worstelt met de vorm waarin een en ander moet worden uitgevoerd. .
 • Uw opgebouwde kennis en ervaring wordt niet optimaal benut
 • grenzen aangeven van wat er redelijkerwijs van u verwacht kan worden is lastig
 • U voelt zich niet vertrouwd met de beslissingen die u moet nemen
 • omgaan met steeds wisselende stakeholders en veranderende klantwensen gaat u niet makkelijk af
 • samenwerken met andere disciplines of externe partijen verloopt niet zo soepel als u zou wensen

En hebt u de volgende wensen?

 • U wilt zich verder ontwikkelen
 • U wilt als project medewerker doorgroeien naar projectleider
 • U wilt uitzoeken of u dit werk tot uw 67e wilt blijven doen
 • U wilt meer tijd nemen om eens van een afstand naar uzelf, het team, werkzaamheden en opdrachten te kijken

De vraag is steeds dezelfde: bent u de juiste persoon op de juiste plek, nu en in de toekomst?

Speciaal voor hoog opgeleide (HBO/ WO) professionals is de individuele innovatiereis ontwikkeld om u te helpen om:

 • te ontdekken welk capaciteiten u nog meer hebt naast inhoudelijk kennis
 • uw persoonlijke gedragsstijl te ontdekken en effectief in te zetten
 • aan te scherpen wat u wilt
 • zicht te krijgen of wat u wil ook aansluit bij wat u kunt
 • uit te zoeken welke branches en welke functies daarin dan bij u passen
 • uit te zoeken welke volgende stappen nodig zijn om verder te groeien

Het resultaat van deze individuele innovatiereis is dat:

 • u weet of u de juiste persoon op de juiste plek bent
 • hoe uw gedragsstijl zo effectief mogelijk in te zetten en van die stijl ook de beperkingen kent
 • uw kwaliteiten als medewerker hebt versterkt waardoor uw inzetbaarheid vergroot
 • u inzicht hebt in mogelijkheden voor verdere groei en energiek uw carrière-pad kunt vervolgen
 • uw zelfvertrouwen is toegenomen

Waar en hoe

De gemiddelde opbouw van de individuele reis bestaat uit zes sessies van 2 uur waarbij een deel via Skype verloopt. U ontvangt voorafgaand aan de sessies opdrachten en materiaal zodat we daar in de sessies direct mee aan het werk kunnen gaan.

We werken 1-op-1 op een locatie in een, voor u, prettige omgeving in de buurt van uw werkplek of woonplaats.

Is deze individuele aanpak iets voor u?

Voordat we van start en aan de slag gaan, gaan we eerst in gsprek. Dat kan in een persoonlijke ontmoeting, maar ook via de telefoon of via Skype.
In dit gesprek bespreken we welke verwachtingen en doelen er zijn en of deze aanpak u kan helpen om die te verwezenlijken.

Zonder persoonlijke verandering en groei is technische innovatie niet haalbaar.

Vraag onderstaand dit gesprek aan en u ontvangt zo snel mogelijk een email om een afspraak met mij in te plannen.

Ja ik wil meer informatie