7 mei 2019

Bewegen kan alleen als het waait

Bewegen kan alleen als het waait

Fuerteventura. Foto Bram van den Oudenalder©

 

Deze prachtige windsculptuur zag ik op Fuerteventura. Het was fascinerend om te zien wat er allemaal ging bewegen als de wind er met vlagen doorheen blies. De onderdelen draaiden harder als er meer wind stond en vielen stil als de wind weg was.

Nu staat er op Fuerteventura altijd wind dus er was voortdurend van alles in beweging. Het leuke was dat de kleine onderdelen meestal sneller draaiden dan de grote. Bovendien duurde het ook langer voordat de grote onderdelen in beweging kwamen.

De stap naar beweging creëren in een organisatie is voor mij daarmee makkelijk te maken. Ook voor organisaties, teams en individuele ontwikkelingen is in beweging blijven belangrijk. Daarvoor is ook ‘wind’ nodig. Als het blijft zoals het is, waar we meestal toe geneigd zijn, dan gebeurt er weinig.

Een aangenaam briesje is natuurlijk fijn om de bestaande beweging gaande te houden maar wat nu als er tegenwind komt of als de wind weg valt? Soms steekt er juist een storm op waarin het lastig manoeuvreren is. De neiging om dan naar korte termijn oplossingen te zoeken is begrijpelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontslaan van medewerkers of snel nieuwe mensen aannemen of om de boel snel te reorganiseren. Meestal wordt er dan gelukkig wel gekeken wie kan op korte termijn wat kan aanpakken, oplossen of invullen. Voor de dagelijkse gang van zaken is dat natuurlijk een begrijpelijk aanpak.

De kleine onderdelen draaien wel in de wind maar komen de grote onderdelen dan ook in beweging? Daar zijn meestal andere zaken voor nodig zoals echt de tijd nemen om te kijken naar wat er nu is en wat er op de lange termijn nodig is voor de nieuwe situatie.

Voor het ondersteunen van de ‘veranderwind’ is het ontwerpen van een maatwerk ontwikkeltraject van belang.

Vanuit innovatiefLerenLeren maken we daarvoor graag gebruik van de volgende vragen

  1. Wat wil je bereiken?
  2. Wanneer ben je tevreden?

Door deze tweede vraag vooraf te stellen en niet pas achteraf te beantwoorden, wordt het proces al direct in werking gezet. Ook de vraag: wat is er nu nog niet wat er straks wel moet zijn? helpt hierbij.

Deze vragen zijn de uitgangspunten bij het ontwerpen van een ontwikkeltraject waarin werkenderwijs het ontwikkelen van nieuwe bekwaamheden en vaardigheden aan bod komen.

Uitgaand van het doel en de impact van het in te richten traject komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Wat is de ideale werksituatie?
  • Welke bekwaamheden horen daar bij?
  • In welke leersituatie worden de bekwaamheden het beste eigen gemaakt?
  • Is het leerklimaat voldoende veilig en prikkelend om met het ‘nieuwe’ te experimenteren?
  • Wanneer worden de bekwaamheden effectief in de praktijk gebruikt?
  • Welke resultaten zijn merkbaar en meetbaar in de dagelijkse praktijk?

Het uitpluizen van het werkelijke doel en de uiteindelijke benodigde impact voor het inrichten van een (verander)traject vraagt aan de voorkant tijd en energie. Als dat eenmaal helder is, dan is de kans op het effectief inzetten van een traject het grootst.

 

Wil jij weten welke wind er nu in jouw team, organisatie of eigen hoofd waait?

Bel geheel vrijblijvend voor een oriënterend gesprek waarin we samen kijken naar de huidige en toekomstige windverwachting en het bijpassende vervolg.