7 januari 2019

Wordt jouw nieuwe jaar een jaar van betekenis?

Wordt jouw nieuwe jaar een jaar van betekenis

 

Wat wordt jouw focus in 2019? Business as usual of wordt het the great turning?

Werken is door de jaren heen steeds meer van betekenis veranderd; van strikt alleen geld verdienen naar het vervullen van de behoefte om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. In de huidige tijd zijn waardering, sociale contacten, zelfontplooiing, leermogelijkheden en betekenisvol werk veel meer van betekenis dan voorheen bij het uitvoeren van het dagelijkse werk.

Voor organisaties wordt het dan ook steeds belangrijker om betekenisvol werk te faciliteren en daarmee als onweerstaanbare organisaties te worden gezien. Het verband tussen betekenisvol werk en corporate sustainability responsibility (CSR) is dan ook makkelijk te leggen. Medewerkers kijken inmiddels ook naar wat de organisatie als geheel doet en aan de wereld bijdraagt en vragen zich af of én hoe ze daar zelf een bijdrage aan willen leveren.

In de komende jaren zal het steeds belangrijker worden om zingeving onderdeel te maken van de missie en visie van de organisatie. Door dit zichtbaar uit te dragen zal het boeien en binden van waardevolle talenten aan de organisatie mogelijk blijven en kunnen de best mogelijke resultaten behaald worden.

Lastig wordt het om over betekenisvol werk te sprekenals daarnaast ook nog het gewone werk gewoon gedaan moet worden. Soms zijn de bedrijfsprocessen zo complex dat het weinig zichtbaar is wat het betekenisvolle werk is en raakt het bijdragen daaraan ondergesneeuwd. Medewerkers geven dan vaak aan dat ze zich niet gehoord voelen in de hogere lagen van de organisatie; dit heeft een dehumaniserend effect.

Zingeving is daarmee niet langer vrijblijvend en wordt in de psychologie steeds vaker genoemd als belangrijke drijfveer van de mens. In mijn begeleidingstrajecten van het afgelopen jaar ging het eigenlijk altijd over hoe vanuit de persoonlijke drijfveren, talenten en interesses het persoonlijke vakmanschap geformuleerd kan worden. Daarvoor is het belangrijk jouw vakmanschap, als (nieuwe) medewerker, goed te verwoorden en duidelijk te maken welke oplossing jij voor welk probleem van de werkgever bent.

Wat ik echter nog regelmatig tegenkom is dat wanneer medewerkers die niet meer het gevoel hebben dat ze een zinvolle bijdrage leveren geen zin hebben om met een coach in gesprek te gaan. Zelf noem ik me liever procesbegeleider dan coach want uiteindelijk moet de persoon zelf zijn eigen proces vormgeven en doormaken. Maar naar een coach gaan, daar heeft niet altijd iedereen zin in.

Dit zijn een aantal meest gehoorde excuses.

  1. Bij een coach moet je de confrontatie met jezelf aangaan. Dat klinkt als uitstelgedrag en wellicht zelfkwelling want kennelijk zijn er alle diverse kleinere confrontaties geweest. Door samen met de coach, in jouw eigen tempo, de confrontatie aan te gaan sta je er in elk geval niet alleen voor
  2. Hulp vragen is een teken van zwakte. Bedenk wel dat twee meer zien dan een en je juist door de coach je blinde vlekken zichtbaar kan maken.
  3. Coaching is een grote investering. Het is lastig te voorspellen wat de coaching heel precies oplevert. Daarom is het belangrijk vooraf goede afspraken te maken over de minimale wenselijke en haalbare resultaten en in hoeveel sessies dat te behalen is.

 

AANBOD

Wil jij in het komende jaar uitzoeken hoe je zinvol betekenis kan geven aan je loopbaan of aan de organisatie waarvoor je werkt?
Of over hoe je verder praktische invulling kan geven aan je drijfveren?

Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek!

 

Met dank aan de najaar editie (nr. 10, 2018) van Coachlink als inspiratie voor bovenstaande tekst.