7 maart 2017

Vanuit je luie stoel lijkt alles makkelijk?!

Beeldentuin Krüller-Müller (Foto: Bram van den Oudenalder)

 

De winter duurt mij nu echt te lang hoewel de narcissen sinds gisteren bloeien naast ons huis. Ik kon ze de grond wel uit kijken, maar de natuur laat zich nou eenmaal niet dwingen.
En dat is net als met teams van professionals die samenwerken: die gaan als een organisme hun eigen gang. Hoe stuur je dan en hoe zit dat dan met leiderschap?

Op de prestaties van teams zijn veel elementen van invloed. Een van de belangrijkste is ruimte voor teamontwikkeling.

Voor een goede teamontwikkeling zijn de volgende vier elementen van belang:

  • Organiseren van dingen die gedaan moeten worden
  • Toekomst creëren en dus focus aanbrengen
  • Dialoog voeren om de blik te verbreden
  • Reflecteren op wat er speelt

Bij de samenwerking in een team speelt ook leiderschap altijd een rol, waarbij direct de vraag op komt: wat is leiderschap?

Uit het onderzoek van Derksen blijkt dat teams het liefst met één leider werken.
Waarbij de keuze van de ‘leider’ of vanuit intuïtie/onderbuik gevoel gaat of juist heel rationeel vanuit ‘wie beschikt over de juiste kwaliteiten’ om het team het beste resultaat te laten halen.

Effectieve teamontwikkeling vraagt van een ‘goede’ leider vooral om ruimte voor alle teamleden te maken. En dat is voor leiders die goed in staat zijn om te reflecteren en de dialoog te voeren makkelijker dan voor leiders die vooral focussen op toekomst creëren en organiseren. Door te reflecteren en de dialoog te voeren is het vervolgens vanzelfsprekender dat de overige teamleden dan andere en aanvullende activiteiten oppakken.

Van buiten naar binnen kijken maakt zaken zichtbaar die je niet zo makkelijk ziet als je er met je neus bovenop zit. En dat vraagt dan om afstand te nemen en te reflecteren.

En wat is dan nodig?

  • Vanuit je luie stoel ernaar kijken is in eerste instantie nodig om goed te kijken
  • Er vanuit verschillende invalshoeken naar kijken ook
  • Maar ook functioneel ruzie maken om de beste keuzes te maken
  • Het leiderschap te delen en ook te evalueren
  • Werken vanuit inhoudelijke talenten van de teamleden
  • Brede kijk hebben op talenten en expertise op het gebied van samenwerken

Om teamontwikkeling verder vorm te geven is het dus heel belangrijk dat talenten, vaardigheden, gedragsvoorkeuren, overtuigingen, sociale intelligentie om samen te werken, en communicatieve vaardigheden allemaal aandacht krijgen. Daarnaast is de inhoudelijke kennis en expertise van de teamleden van groot belang.
Door de wederzijdse aantrekkelijkheid van de teamleden te laten groeien (aanvullend en versterkend) en daarmee de inbreng door de teamleden gelijkwaardig te maken, verandert het belang van ‘teamleiderschap’ naar de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Uiteindelijk zijn het altijd de mensen, medewerkers die in het team werken en die samen de organisatie vormen, kleur geven en succesvol maken.

Meer lezen?
Karin Derksen; De invloed van leiderschap op teamsucces (O&O nr1 2017)