25 april 2017

Waarover praten zij?

Waar over praten zij?

Markthallen Chania, Kreta. (foto: Bram van den Oudenalder)

 

Deze mannen zag ik zitten aan de stamtafel van de taverne in de markthallen van Chania. Ze praatten en praatten, zwaaiden naar voorbijlopende mannen, riepen ze erbij en dan ging het gesprek, met nieuwe energie, weer verder. Het was een levendig, humorvol en gedreven discussie. En plotseling was het klaar, de borden en glazen waren leeg en het gesprek was over.

Maar waarover spraken zij?

Dat was wel wat ik mij direct afvroeg. Over werk of juist over het niet hebben van werk. Over de EU of over het weer? Of waren ze aan het roddelen over degene die er niet bij was op deze zaterdagmorgen? Helaas beperkt mijn Grieks zich tot een aantal woorden dus daar kom ik nooit meer achter. Wat mij wel opviel was dat ze echt een groep ‘gelijken’ waren. Dezelfde knoestige handen, grijze kapsels en levenswijsheid. Het gesprek dat zij voerden was in zekere zin leren van elkaar, ervaring uitwisselen, kennis delen om er allemaal weer een beetje wijzer van te worden.

 

Ik vertaalde het direct naar de intervisiemethode die ik heel graag gebruik om een team kennis te laten delen en van elkaar te laten leren.

Deelnemers aan de intervisie helpen elkaar bij het ontdekken van persoonlijke opvattingen maar ook met het reflecteren op eigen handelen en uitoefenen van het ‘vak’ als professional. Persoonlijke opvattingen en overtuigingen zijn de onderliggende ‘drijvers’ waarmee medewerkers invulling geven aan hun professioneel handelen. Deze overtuigingen kunnen een op een bepaald moment niet effectief zijn en de medewerker belemmeren om te handelen. Door deze overtuigingen met elkaar te delen tijdens de intervisie worden ze in een ander perspectief gezet. Maar ook treedt er een gezamenlijk leerproces in werking. Het leerresultaat varieert dan van verbetering, vernieuwing of ontwikkeling, waarbij het inzicht van moeten en mogen, naar durven en willen gaat.

Bij intervisie staat er altijd één persoonlijke casus centraal. De ‘denkkracht’ van de groep wordt ingezet om, door de verschillende perspectieven, de inbrenger te helpen met de reflectie op het eigen handelen.

Voor de diepgang van de intervisie zijn er dan ook drie niveaus te onderscheiden:

  1. Heel concreet; wat zou er anders of beter kunnen mbt eigen gedrag
  2. Analyse; welke gedragsstijl en werkwijze is gekozen en waarom
  3. Reflectie; welke opvattingen zijn er effectief of belemmerend in de casus

Om deze verschillende niveaus te bereiken zijn er verschillende methodieken. Centraal staat steeds de casus van de inbrenger, diegene die wil leren. Het bereiken van de niveaus is ook afhankelijk van de groepsgrootte en het volgen van de methodiekstappen. Belangrijk is diegene die de sessie faciliteert of als voorzitter van het proces fungeert.

Het resultaat van intervisie voor teams is dat het teamleren toeneemt.

Samen leren over:

  • Hoe werken wij samen?
  • Hoe verbeteren we onze teamaanpak?
  • Welke situaties roepen weerstand op en hoe gaan we daarmee om?

Het ‘samen leren’ zorgt voor het vergroten van onderling begrip en vertrouwen. Daarmee ontstaat er verbinding en de mogelijkheid om zaken bespreekbaar te maken. En dit draagt allemaal bij aan het behalen van de teamdoelen en nog betere resultaten.

Wil jij weten of intervisie iets voor jouw team van professionals is? Neem vrijblijvend contact met ons op.